Nokia Lumia 625 - Congo-Kinshasa
Nokia Lumia 625 Smartphones & Téléphones, Kinshasa
141 200 CDF
Nokia 1080 - Congo-Kinshasa
Nokia 1080 Smartphones & Téléphones, Kinshasa
20 000 CDF
Nokia Proof - Congo-Kinshasa
Nokia Proof Smartphones & Téléphones, Kinshasa
20 000 CDF
Nokia Stt - Congo-Kinshasa
Nokia Stt Smartphones & Téléphones, Kinshasa
30 000 CDF
Nokia Orange - Congo-Kinshasa
Nokia Orange Smartphones & Téléphones, Kinshasa
23 000 CDF
Nokia S3 - Congo-Kinshasa
Nokia S3 Smartphones & Téléphones, Kinshasa
35 000 CDF