Toshiba 1To - Congo-Kinshasa
Toshiba 1To Ordinateurs de bureau & portables, Kinshasa
988 800 CDF
HP Mini 320Go - Congo-Kinshasa
HP Mini 320Go Ordinateurs de bureau & portables, Limete
464 000 CDF
Toshiba 500Go - Congo-Kinshasa
Toshiba 500Go Ordinateurs de bureau & portables, Gombe
705 000 CDF